ACTUELE   NAVORMING  VOOR LEERKRACHTEN
in uw school

Update. Voor specifieke info:  ga naar beneden of klik op PDF naast titel

DOELGROEPEN Aanbod KLIK

   LS 4,5,6    SO

ACTUALITEIT IN MIJN ONDERWIJS:  van appendix tot hartklep

PDF

   LS 4,5,6    SO

ALLE LEERLINGEN  BANK VOORUIT!  Procesgericht onderwijs is productiever dan productonderwijs

PDF

   LS 4,5,6    SO

  DIFFERENTIATIE MAAKT HET VERSCHIL

PDF

   LS 4,5,6    SO

MULTIMEDIA IN MIJN KLAS

PDF

   LS 4,5,6    SO

KLINKENDE MUZIEKOPVOEDING VOOR IEDEREEN

PDF

LS 4,5,6     SO     DKO
 
ROND MUZIEK AAN DE SLAG MET iPAD-APPS

PDF

Exclusief aanbod. Op uw locatie. Elke navorming wordt  in overleg afgestemd.
Voor info en afspraken: mail naar (klik>) p.timmermans

Paul Timmermans, onderwijspedagoog (specialiteiten: modernisering van onderwijs in de klas, procesgericht onderwijs, creativiteit, multimedia, muzische vorming, muziekdidactiek, didactiek iPad, iPad in muziekonderwijs),  met jarenlange ervaring in de lerarenopleiding KHLeuven (nu UCLL),  erelector.  Eredocent SLO Lemmensinstituut (nu Luca).
Sinds 2002 is hij actief in de nascholingswereld met tientallen succesvolle  sessies (alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen) verspreid over heel Vlaanderen: PDCL Leuven (nu navorming UCLL) / CNO Univ. Antwerpen / Artevelde Hogeschool Gent / SO Anderlecht / KTA Brasschaat / K. Lyceum Antwerpen /  Helix Maasmechelen / VISO Gent /  SLO TNA Antwerpen / CVO SLO Diepenbeek / MUZES Mechelen / studiedagen van Muzes in Mechelen, Hasselt en Brugge  / DIA Aarschot / BuSO Halle / LS Affligem / LS Tervuren  / LS Zonhoven / LS Sint-Jan Leuven / KOGEKA SO Geel / SO Roeselare  / SO Opwijk / PIVA Antwerpen / Sweelinck Conservatorium Den Haag / DKO Vilvoorde / DKO Hoboken / masteropleiding muziekpedagogie Lemmensinstituut / KlangArt Festival Osnabrück / Musicerende Jeugd Leuven / e.a.


Navormingsthema
 
ACTUALITEIT  IN MIJN ONDERWIJS
VAN APPENDIX TOT HARTKLEP VAN DYNAMISCH ONDERWIJS

Doelgroepen:  basisschool 4, 5, 6   
secundair onderwijs 

Formule: halve dag (3 u.)

Actualiteit is traditioneel het vijfde wiel aan de wagen.
Uitgevers hebben het moeilijk om de wedloop met actuele input het hoofd te bieden.  Als een handboek of onderwijspakket oog heeft voor actualiteit, is deze bij publicatie eigenlijk al verjaard. Leerlingen zelf zijn heel alert voor de nieuwste mediasnufjes maar zijn over het algemeen koele minnaars van actualiteit.  Op "actualiteit in ons onderwijs" staat eigenlijk een januskop:  niemand is er tegen maar in praktijk is het een mager beestje.
Het is op de eerste plaats aan de leerkracht zelf om de knop om te draaien en actualiteit op te tillen van appendix tot hartklep van dynamisch onderwijs.

In de sessie zijn volgende vragen aan de orde:
 
- Welke plaats geven we actualiteit in ons onderwijs?
- Hoe kunnen we leerlingen warm maken voor actualiteit?
- Hoe trekken we een rode draad door dagverse actualiteit?
- Welke werkvormen zijn actualiteitsgevoelig?
- Welke hinderpalen en gevaren kunnen opduiken en hoe pakken we deze aan?  
- Wat doen we met de evaluatie van actualiteitsgerichte leerprestaties?

We illustreren met praktische voorbeelden en concrete taken.

Iedere deelnemer wordt verzocht om IETS PRAKTISCH (bijvoorbeeld: eigen les, actualiteitstaak, handboek, werkblad, specifieke ervaringen) mee te brengen en met nieuwe inzichten uit deze sessie daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Een syllabus wordt ter beschikking gesteld zodat de sessie na afloop nog extra vruchten kan afwerpen.

Locatie: in uw school. Duur, faciliteiten en afspraken: mail naar (klik>) p.timmermans

Paul Timmermans, onderwijspedagoog,  met jarenlange ervaring in de lerarenopleiding KHLeuven (nu UCLL),  erelector. Sinds 2002 is hij actief in de nascholingswereld met tientallen succesvolle  sessies (alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen) verspreid over heel Vlaanderen.
 

Navormingsthema
ALLE LEERLINGEN   BANK VOORUIT!
Procesgericht onderwijs is productiever dan productonderwijs

Doelgroepen:  basisschool 4, 5, 6  
secundair onderwijs 

Formule: halve dag (3 u.)

Procesgericht werken in gewone klassituaties is een heel goede zaak voor alle leerlingen.

Hoe kunnen we een procesgerichte(re) aanpak in een gewone klas realiseren zonder te verdrinken in ons werk?
In deze sessie zoomen we eerst in op het principe van procesgericht onderwijs dat voor alle leerlingen veel productiever is dan louter productonderricht.
Daarna reiken we pedagogisch-didactische inzichten, concrete tips en mogelijkheden aan zodat alle leerlingen een bank vooruit geraken.

Hoe zit een procesgerichte lesgang in elkaar?
Hoe kan je met taken, leerinhouden,  werkvormen, multimedia en evaluatie procesgericht(er) aan de slag in een gewone klassituatie, zonder alles overboord te moeten gooien? 

Iedere deelnemer wordt verzocht IETS PRAKTISCH (bijv. concrete les, taak, werkblad, handboek, toetsvragen ...) mee te brengen om dat dan heel concreet met een procesbril te herdenken.

Een syllabus wordt ter beschikking gesteld zodat de sessie na afloop  nog extra vruchten kan afwerpen.

Locatie: in uw school. Duur, faciliteiten en afspraken: mail naar (klik>) p.timmermans

Paul Timmermans, onderwijspedagoog,  met jarenlange ervaring in de lerarenopleiding KHLeuven (nu UCLL),  erelector. Sinds 2002 is hij actief in de nascholingswereld met tientallen succesvolle  sessies (alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen) verspreid over heel Vlaanderen.
 

 
Navormingsthema

DIFFERENTIATIE MAAKT HET VERSCHIL

Doelgroepen:  basisschool 4, 5, 6 
 secundair onderwijs 

Formule: halve dag (3 u.)

Als alle leerlingen in eenzelfde klasgroep hetzelfde moeten doen en hetzelfde moeten bereiken, zitten we in  een spijtig verhaal waar men onverschillig is voor feitelijke verschillen tussen de leerlingen. Differentiatie  maakt in onze lessen wel degelijk een verschil als we kiezen voor een leerlinggericht onderwijsperspectief.  Alle leerkrachten zouden zich dus aangesproken moeten voelen door het vraagstuk van differentiatie dat veel meer kan inhouden dan het aanbieden van extra oefeningen voor de vluggen of extra tijd en uitleg voor de zwakkeren. Klassieke differentiatietaken doen eenzijdig beroep op verbale en logisch-mathematische  intelligentie en onderbelichten veel leerlingen die een ander intelligentieprofiel hebben. Gedifferentieerd onderwijs dat we voorstaan trekt de kaart van verschillen in meervoudige intelligentie.

In deze sessie  worden we eerst bewust van wat we in praktijk al doen op het vlak van differentiatie. We belichten differentiatie veelzijdig: structurele oplossingen in het onderwijs,  pedagogische differentiatie, didactisch-methodische differentiatie op het vlak van doelen en evaluatie, leerbehoeften, leerstijlen en meervoudige intelligentie, lesgangen, werkvormen en taken.
De deelnemers kunnen  het onderwerp van deze sessie à la carte verkennen en de praktische mogelijkheden creatief onderzoeken.

Iedere deelnemer wordt verzocht IETS PRAKTISCH (bijv. concrete les, taak, werkblad, handboek, toetsvragen ...) mee te brengen om dat dan in de workshop met een differentiatiebril te bekijken en te herdenken.

Een syllabus wordt ter beschikking gesteld zodat de sessie na afloop nog extra vruchten kan afwerpen.

Locatie: in uw school. Duur, faciliteiten en afspraken: mail naar (klik>) p.timmermans

Paul Timmermans is onderwijspedagoog,  met jarenlange ervaring in de lerarenopleiding KHLeuven(nu UCLL), erelector.
Sinds 2002 is hij actief in de nascholingswereld met tientallen succesvolle  sessies (alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen) verspreid over heel Vlaanderen.
 


Navormingsthema

MULTIMEDIA  IN MIJN KLAS

Doelgroepen:  basisschool 4, 5, 6   
secundair onderwijs 

Formule: halve dag (3 u.)


Hoe kunnen verschillende media  samen (woord, beeld, klank) ingezet worden in gewone lessen voor gewone klassen? 
Zonder veel technische kennis leren we de kracht en de didactische mogelijkheden ontdekken van beelden, prenten, teksten, kranten, magazines, audiovisuele presentaties, filmfragmenten, TV- en videobeelden, klankopnamen en muziek.  Laptops, internet (ICT) en iPads (smartphones en tablets) bieden ongeziene mogelijkheden om nieuwe inhouden tot bij de leerling te brengen, zelfstandig te vinden, persoonlijk te verwerken en zich creatief te uiten. Multimedia kunnen veelzijdig ingezet worden bij taal, geschiedenis, wereldoriëntatie en muzische vorming.

Komen aan bod:

1. Hoe kiezen we geschikte media voor klasgebruik?
2. Concrete informatie en mogelijkheden
3. Aandachtspunten en concrete tips bij het competent(er) omgaan met multimedia
4. Werkvormen voor multimedia in de klas
5. Mediataken à la carte verkennen

De deelnemende leerkracht krijgt een syllabus zodat de sessie na afloop nog extra vruchten kan afwerpen.

Wie beschikt over een iPad, laptop, digitaal foto- of videotoestel,  audio-apparatuur of andere techniscche tools, wordt verzocht de eigen tools mee te brengen.  We raden ook aan om eigen hoofdtelefoon of oortjes.

Locatie: in uw school. Duur, faciliteiten en afspraken: mail naar (klik>) p.timmermans

Paul Timmermans, onderwijspedagoog (specialiteit mediakunde, muzische vorming en muziekpedagogie),  met jarenlange ervaring in de lerarenopleiding KHLeuven (nu UCLL),  erelector. Eredocent SLO Lemmensinstituut (nu Luca).
Sinds 2002 is hij actief in de nascholingswereld met tientallen succesvolle  sessies (alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen) verspreid over heel Vlaanderen.
  
 

Navormingsthema

KLINKENDE  MUZIEKOPVOEDING  VOOR IEDEREEN

Doelgroepen: leerkrachten basisschool 4, 5, 6  
          secundair onderwijs
Formule: halve dag (3 u.)

Muziekopvoeding op school moet er voor iedereen zijn, ook voor leerlingen die niet naar de muziekschool gaan of geen natuurtalent zijn. Met deze sessie wordt muziek geven toegankelijk en doenbaar voor alle leerkrachten die verantwoordelijkheid dragen voor muzische vorming / muzikale opvoeding.
Tussen haakjes: een te grote muziekcompetentie van de lesgever kan een struikelblok vormen om aan een klasgroep met succes muzikale basisvorming te geven. Dat gaan we counteren.
Te weinig zelfvertrouwen en kunde om muziekles  te  geven moeten we ook deblokkeren.


Hoe kunnen we de muziekles laagdrempelig vormgeven én tegelijk aantrekkelijk maken voor iedereen?  Gedifferentieerd werken dringt zich op zonder hetgeen al werkt overboord te moeten gooien.
We benutten daarvoor het ruime spectrum van tegenwoordig: klankvoorwerpen, omgevingsklanken, ethnische instrumentjes, klassiek instrumentarium, stem en lichaam, microfoonopnamen, smartphones, keyboards, iPad-apps, internet-musiceren en andere digitale muziektoepassingen.
In deze sessie kruipen we in de huid van onze leerlingen en exploreren we concrete aanzetten en uitdagende voorbeelden van muzikale basisvorming, zonder ons vast te pinnen op een of andere methode.  Altijd in overeenstemming met eindtermen en leerplan. We ervaren haalbare opdrachten die muzikaliteit, intuïtie, verbeelding, pret, persoonlijke inbreng, teamwork en durf uitlokken bij iedereen, veel meer dan met traditioneel muziekonderwijs.

Een syllabus wordt ter beschikking gesteld zodat de sessie na afloop  nog extra vruchten kan afwerpen.

Locatie: in uw school. Duur, faciliteiten en afspraken: mail naar (klik>) p.timmermans

Paul Timmermans is onderwijspedagoog met specialisatie muziekpedagogie, eredocent aan de lerarenopleiding Lemmensinstituut (nu Luca). Sinds 2002 is hij actief in de nascholingswereld met tientallen succesvolle  sessies (alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen, ook DKO) verspreid over heel Vlaanderen.
 


Navormingsthema

Rond MUZIEK aan de slag met  iPad-APPS
Muzisch-creatieve vorming voor alle leerlingen

Doelgroep: leerkrachten basisschool 4, 5, 6
secundair onderwijs
DKO (AMV enz.)
Formule: halve dag (3 u.)


 
Doelgroep: leerkrachten basisschool 4, 5, 6
secundair onderwijs
DKO (AMV enz.)
Formule: halve dag (3 u.)
 
Er zijn unieke apps voor de iPad beschikbaar die bijzonder goed passen in muzische vorming en muziekeducatie in het bijzonder. Het is de bedoeling om alle leerlingen - dus ook leerlingen met weinig of geen muzikale scholing - volledig aan hun trekken te laten komen in een muzische context door hen aan de slag te laten gaan met goedgekozen apps voor creatief muzikaal en audiovisueel gebruik.
 
Overzicht van de sessie:
1. iPad is muzikaal en muziekpedagogisch een opmerkelijk godsgeschenk.
2. Muzikale en audiovisuele apps oordeelkundig kiezen. Hoe doen we dat?
3. Creatief en gedifferentieerd  zelf aftasten van unieke iPad-apps met focus op muziek.
4. Muzikale en audiovisuele apps in concrete lessituaties integreren.
 
Deze sessie is vlot toegankelijk voor elke leerkracht, overtuigd van muzische vorming in de klas. Zowel muziekcompetente leerkrachten als collega's met weinig of geen muzikale scholing kunnen hier terecht om apps voor de iPad te appreciëren als creatieve uitdaging.
 
Na deze sessie zal je:
•    persoonlijk kennisgemaakt hebben met attractieve iPad apps voor rechtstreeks gebruik in de muzische klas;
•    muzikale en audiovisuele apps voor de iPad  op hun waarde schatten voor klasgebruik
 
Een uitgebreide syllabus wordt ter beschikking gesteld zodat na afloop van de sessie elke deelnemer geïnspireerd aan de slag kan met iPad apps voor muzische vorming en in het bijzonder voor muziek in de dagelijkse klaspraktijk.
 
Locatie: in uw school. Duur, faciliteiten en afspraken: mail naar (klik>) p.timmermans
 
Paul Timmermans is onderwijspedagoog met specialisatie muziekpedagogie, eredocent aan de lerarenopleiding Lemmensinstituut (nu Luca). Sinds 2002 is hij actief in de nascholingswereld met tientallen succesvolle  sessies (alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen, ook DKO) verspreid over heel Vlaanderen.

Exclusief aanbod. Op uw locatie. Elke navorming wordt  in overleg afgestemd.
Voor info en afspraken: mail naar (klik>) p.timmermans

Paul Timmermans, onderwijspedagoog (specialiteiten: modernisering van onderwijs in de klas, procesgericht onderwijs, creativiteit, multimedia, muzische vorming, didactiek iPad, muziekdidactiek, iPad in muziekonderwijs),  met jarenlange ervaring in de lerarenopleiding KHLeuven (nu UCLL),  erelector.  Eredocent SLO Lemmensinstituut (nu Luca).
Sinds 2002 is hij actief in de nascholingswereld met tientallen succesvolle sessies (alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen) verspreid over heel Vlaanderen: PDCL Leuven (nu navorming UCLL) / CNO Univ. Antwerpen / Artevelde Hogeschool Gent / SO Anderlecht / KTA Brasschaat / K.Lyceum Antwerpen /  Helix Maasmechelen / VISO Gent /  SLO TNA Antwerpen / CVO SLO Diepenbeek / MUZES Mechelen / studiedagen van Muzes in Mechelen, Hasselt en Brugge  / DIA Aarschot / BuSO Halle / LS Affligem / LS Tervuren  / LS Zonhoven / LS Sint-Jan Leuven / KOGEKA SO Geel / SO Roeselare  / SO Opwijk / PIVA Antwerpen / Sweelinck Conservatorium Den Haag / DKO Vilvoorde / DKO Hoboken / masteropleiding muziekpedagogie Lemmensinstituut / KlangArt Festival Osnabrück / Musicerende Jeugd Leuven / e.a.

Update 2017-2018